تورهای گروهی ویژه زمستان 97

بازدید : 21315   |      


دسته بندی : تورهای خارجی

تورهای گروهی ویژه دی ماه و بهمن ماه 97
پرواز از تهران
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید:
051-38458333


7، 14 و 21 دی: تور گروهی 8 روزه فرانسه، 7 شب پاریس، پرواز ایران ایر

10 دی: تور گروهی 9 روزه فرانسه-ایتالیا، 4 شب پاریس+4 شب رم، پرواز ترکیش

7 دی: تور گروهی 7 روزه فرانسه-هلند، 4 شب پاریس+2 شب آمستردام، پرواز ایران ایر

10 دی: تور گروهی 10 روزه فرانسه-اسپانیا-ایتالیا، 3 شب پاریس+3 شب بارسلون+ 3 شب رم، پرواز آلیتالیا

6 دی: تور گروهی 5 روزه سوئیس، 4 شب زوریخ، پرواز ترکیش

6 و 20 دی: تور گروهی 6 روزه سوئیس، 3 شب زوریخ+2 شب ژنو، پرواز آلیتالیا

7 دی: تور گروهی 8 روزه سوئیس، 3 شب زوریخ+3 شب لوسرن+2 شب لوزان-ژنو، پرواز ترکیش

6 دی: تور گروهی 9 روزه سوئیس- فرانسه، 4 شب زوریخ+4 شب پاریس، پرواز ترکیش

7 دی: تور گروهی 12 روزه سوئیس-آلمان-اتریش، 3 شب زوریخ+3 شب لوسرن+ 3 شب مونیخ+2 شب وین، پرواز ترکیش

6 دی: تور گروهی 13 روزه سوئیس-فرانسه-ایتالیا، 4 شب زوریخ+4 شب پاریس+2 شب رم، پرواز ترکیش

6 دی: تور گروهی 17 روزه سوئیس-فرانسه-ایتالیا-اسپانیا، 4 شی زوریخ+4 شب پاریس+4 شب رم+4 شب بارسلون، پرواز ترکیش

14 دی: تور گروهی 5 روزه ایتالیا، 4 شب رم، پرواز ترکیش

5 و 26 دی: تور گروهی 8 روزه ایتالیا، 2 شب ونیز+ 2 شب فلورانس+3 شب رم، پرواز آلیتالیا

14 دی: تور گروهی 9 روزه ایتالیا-اسپانیا، 4 شب رم+4 شب بارسلون، پرواز ترکیش

5 و 26 دی: تور گروهی 12 روزه ایتالیا- اسپانیا، 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم+4 شب بارسلون، پرواز آلیتالیا

5 و 26 دی: تور گروهی 12 روزه ایتالیا-فرانسه، 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم+4 شب پاریس، پرواز آلیتالیا

18 دی: تور گروهی 5 روزه اسپانیا، 4 شب بارسلون، پرواز ترکیش

5 دی: تور گروهی 8 روزه اسپانیا، 2 شب مادرید+4 شب جزایر قناری+3 شب بارسلون، پرواز ترکیش

5 دی: تور گروهی 11 روزه اسپانیا، 2 شب مادرید-کوردوبا+1 شب سویل+ 2 شب گرانادا+ 2 شب والنسیا+ 3 شب بارسلون

6 دی: تور گروهی 8 روزه اسپانیا-پرتغال، 4 شب بارسلون+3 شب لیسبون، پرواز ترکیش

4 دی: تور گروهی 7 روزه مجارستان- اسپانیا، 3 شب بوداپست+3 شب پاریس، پرواز ترکیش

4 دی: تور گروهی 10 روزه مجارستان-اسلواکی-اتریش-چک، 3 شب بوداپست-براتیسلاوا+ 3 شب وین+ 3 شب پراگ

6 دی: تور گروهی 9 روزه چین، 3 شب شانگهای+ 1 شب هانگزو+ 4.5 شب پکن، پرواز ماهان

4 دی: تور گروهی 9 روزه ژاپن، 4 شب توکیو+4 شب اوزاکا، هواپیمایی امارات

4 دی: تور گروهی 10 روزه آفریقای جنوبی، 1 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+ 4 شب کیپ تاون، پرواز امارات

5 دی: تور گروهی 11 روزه برزیل، 2 شب سائوپائولو+ 3 شب ایگواسو+ 5 شب ریو، پرواز امارات

4 دی: تور گروهی 12 روزه استرالیا، 3 شب ملبورن+ 3 شب گلدکست+ 5 شب سیدنی، پرواز امارات

 5، 12 و 19 بهمن: تور گروهی 8 روزه فرانسه، 7 شب پاریس، پرواز ایران ایر

20 بهمن: تور گروهی 7 روزه فرانسه-ایتالیا، 3 شب پاریس+3 شب رم، پرواز ترکیش

19 بهمن: تور گروهی 7 روزه فرانسه-هلند، 4 شب پاریس+2 شب آمستردام، پرواز ایران ایر

20 بهمن: تور گروهی 10 روزه فرانسه-اسپانیا-ایتالیا، 3 شب پاریس+3 شب بارسلون+3 شب رم، پرواز ترکیش

17 بهمن: تور گروهی 6 روزه سوئیس، 3 شب زوریخ-ژنو+ 2 شب لوزان، پرواز ترکیش

17 بهمن: تور گروهی 7 روزه سوئیس-فرانسه، 3 شب زوریخ+3 شب پاریس، پرواز ترکیش

17 بهمن: تور گروهی 10 روزه سوئیس-فرانسه-ایتالیا، 3 شب زوریخ+3 شب پاریس+ 3 شب رم، پرواز ترکیش

17 بهمن: تور گروهی 13 روزه سوئیس-فرانسه-ایتالیا-اسپانیا، 3 شب زوریخ+3 شب پاریس+3 شب رم+ 3 شب بارسلون، پرواز ترکیش

18 بهمن: تور گروهی 5 روزه ایتالیا، 4 شب ونیز، پرواز آلیتالیا

18 بهمن: تور گروهی 8 روزه ایتالیا: 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+ 3 شب رم، پرواز آلیتالیا

23 بهمن: تور گروهی 7 روزه ایتالیا-اسپانیا، ،3 شب رم+3 شب بارسلون، پرواز ترکیش

18 بهمن: تور گروهی 12 روزه ایتالیا-اسپانیا، 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم+4 شب بارسلون، پرواز آلیتالیا

18 بهمن: تور گروهی 12 روزه ایتالیا-فرانسه، 2 شب ونیز+2 شب فلورانس+3 شب رم+4 شب پاریس، پرواز آلیتالیا

18 بهمن: تور گروهی 11 روزه اسپانیا-پرتغال، 4 شب بارسلون+3 شب مادرید+3 شب لیسبون، پرواز ترکیش

16 بهمن: تور گروهی 10 روزه آفریقای جنوبی، 1 شب ژوهانسبورگ+2 شب سان سیتی+2 شب پارک جنگلی+ 4 شب کیپ تاون، پرواز امارات

16 بهمن: تور گروهی 11 روزه برزیل، 2 شب سائوپائولو+3 شب ایگواسو+5 شب ریو، پرواز امارات

تور گروهی | تور گروهی اروپا | تور اروپا از مشهد | تورهای زمستان 97 | تور ویژه زمستان | اروپا | تور اروپا | تور برزیل | تور سائوپائولو | تور برزیل از مشهد | تور برزیل از تهران | اسگواسو | تور ایگواسو | ریو | تور ریو | تور گروهی آفریقای جنوبی | آفریقای جنوبی | ژوهانسبورگ | سان سیتی | پارک چنگلی افریقا | کیپ تاون | تور ایتالیا | تور فرانسه | تور اسپانیا | تور پرتغال | بارسلون | مادرید | تور بارسلون | تور مادرید | لیسبون | تور لیسبون | ونیز | تور ونیز | فلورانس | تور فلورانس | رم | تور رم | پرواز آلیتالیا | پرواز ترکیش | زوریخ | تور زوریخ | تور سوئیس | پاریس | تور پاریس | تور پاریس ویژه کریسمس | کریسمس | سال نو میلادی | جشن سال نو در اروپا | کریسمس در اروپا | هزینه تور اروپا | قیمت تور اروپا | تور کریسمس اروپا | تور اروپا ویژه کریسمس | تور هلند | تور امستردام | آمستردام | پرواز ایران ایر | تور استرالیا | تور ملبورن | ملبورن | سیدنی | تور سیدنی | گلدکست | تور ژاپن | توکیو | تور توکیو | ژاپن | اوزاکا | اوزاکا ژاپن | چین | تور چین | شانگهای | تور شانگهای | تور چین از مشهد | تور ژاپن از مشهد | پرواز ماهان | تور مجارستان | مجارستان | بوداپست | تور بوداپست | چک | تور چک | اسلواکی | تور اسلواکی | اتریش | تور اتریش | پکن | تور پکن | کوردوبا | سویل | سویل اسپانیا | شهر سویل | گرانادا | تور گرانادا | گرانادا اسپانیا | جزایر قناری | تور جزایر قناری | جزایر قناری کجاست | جزایز قناری اسپانیا | تور جزیره قناری | آب و هوای جزیره قناری | لوسرن | لوزان | ژنو | ژنو سوئیس | لوزان سوئیس | تورهای گروهی ویژه کریسمس | جشن کریسمس | تعطیلات کریسمس | تعطیلات کریسمس در اروپا | تورهای ویژه تعطیلات کریسمس

تورها مرتبط