تور اقساطی عتبات

بازدید : 2211   |      


دسته بندی : تور اقساطی عتبات

تور عتبات

زمینی: 65،128،750 ریال

تامرز هوایی: 80،394،704 ریال

هوایی: 123،839،136 ریال


تور عتبات

زمینی:            65،128،750  ریال  2ب ج مهران 7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

تامرز هوایی:  80،394،704  ریال2ب شلمچه 7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف (هوایی تا آبادان)

هوایی:          123،839،136 ریال 2ب ج هوایی نجف ایران ایر تور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

تورها مرتبط