تور سوریه اقساط

بازدید : 1282   |      قیمت: 11,750,000 تومان

دسته بندی : تورهای زیارتی

یکشنبه ها
اقساط 6 ماه
۷ شب
مستقیم از مشهد

پرواز معراج
صبحانه ناهار شام
هتل قصرالضیافه


یک شنبه ها
۷ شب
مستقیم از مشهد
اقساط 6 ماه
پرواز معراج
صبحانه ناهار شام
هتل قصرالضیافه

خانم رجبی

09153085122

05138458333-7

تورها مرتبط