تور عتبات اقساطی

بازدید : 655   |      


دسته بندی : تورهای زیارتی

تحت نظر سازمان حج و زیارت
زمینی : 78/300/000 ریال
تامرز هوایی: 102,754,999 ریال
هوایی: تابان : 169,536,999 ریال ایران ایرتور:165,705,999 ریال
سپهران:188,619,314 ریال

▫️ ثبت نام به صورت آنلاین و تلفنی


زمینی:      رفت و برگشت با اتوبوس
 تغذیه (صبحانه، ناهار و شام)
  بین راهی
  ۷ شب اقامت در عراق:
۳ شب‌ کربلا  ۱ شب کاظمین ۳ شب نجف   سامرا و سیدمحمد عبوری

تا مرز هوایی:

2ب شلمچه 7شب//3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد//سامرا عبوری-3نجف(هوایی تا آبادان)

هوایی:

2ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین

هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف

روز تاریخ نوع هزینه هتل نجف هتل کربلا هتل کاظمین
چهارشنبه 4مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
چهارشنبه 4مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
پنجشنبه 5مرداد 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 165,705,999 ورده النجف(2ب) برج رياحين(2ب) سراج المنير(2ب)
پنجشنبه 5مرداد 2ب مهران 7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف-3کربلا 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 7مرداد 2ب مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 7مرداد 2ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 169,536,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 7مرداد 2ج مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 77,292,999 کل الاقمار(2ج) اولاد الامير(2ج)  
یکشنبه 8مرداد 2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 165,705,999 ورده النجف(2ب) قباء(2ب) سراج المنير(2ب)
یکشنبه 8مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
یکشنبه 8مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
دوشنبه 9مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
دوشنبه 9مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
ﺳﻪشنبه 10مرداد 2ج مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 77,292,999 کل الاقمار(2ج) اولاد الامير(2ج)  
چهارشنبه 11مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
پنجشنبه 12مرداد 2ب شلمچه 7شب//3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد//سامرا عبوری-3نجف(هوایی تا آبادان) 102,754,999 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
جمعه 13مرداد 2ج مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 77,292,999 کل الاقمار(2ج) اولاد الامير(2ج)  
شنبه 14مرداد 2ب مهران 7شب/1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا-3نجف 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
یکشنبه 15مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
یکشنبه 15مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
دوشنبه 16مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
دوشنبه 16مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
دوشنبه 16مرداد 2ج مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 77,292,999 کل الاقمار(2ج) اولاد الامير(2ج)  
ﺳﻪشنبه 17مرداد 2ب مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
چهارشنبه 18مرداد مهران 7شب/3نجف-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3کربلا 78,269,999 اهل الجود(2ج) عشتار کربلا(2ب) قصر راوند(2ج)
چهارشنبه 18مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
پنجشنبه 19مرداد 2ب شلمچه 7شب//3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد//سامرا عبوری-3نجف(هوایی تا آبادان) 102,754,999 ضيوف الامام السیاحی 2(2ج) قصرالضيافه 2(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
شنبه 21مرداد 2ب مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)
دوشنبه 23مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
دوشنبه 23مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
چهارشنبه 25مرداد هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین-سیدمحمد/سامرا عبوری-3نجف 188,619,314 زمزم(2الف) کورال کربلا(1ج) خفاجي(2الف)
شنبه 28مرداد  2ب مهران 7شب/3نجف-3کربلا-سیدمحمد/سامرا عبوری-1کاظمین 78,872,999 الاعيان(2ب) سلطان(2ب) فضوه الشيخ(2ب)

اعزام به عتبات | اعزام به عتبات با اعطای وام | اعزام به عتبات با وام بانکی | اعزام به عتبات عالیات | اعزام به عتبات نیروهای مسلح با وام بانکی | تاسوعا و عاشورا در کربلا | تاسوعا و عاشورای حسینی در کربلا | تور اقساطی کربلا از مشهد | تور تاسوعا و عاشورا در کربلا | تور ریلی کربلا | تور ریلی کربلا از مشهد | تور زمینی کربلا | تور زمینی کربلا از مشهد | تور زیارتی کربلا | تور عتبات | تور عتبات از مشهد | تور عتبات ریلی | تور عتبات ریلی از مشهد | تور عتبات ریلی اقساطی | تور هوایی کربلا | تور هوایی کربلا از مشهد | تور هوایی کربلا اقساطی | تور کربلا | تور کربلا اردیبهشت 98 | تور کربلا ارزان | تور کربلا ارزان از مشهد | تور کربلا از مشهد | تور کربلا از مشهد قیمت | تور کربلا اقساط بازنشستگان لشگری | تور کربلا اقساطی | تور کربلا اقساطی از مشهد | تور کربلا با اقساط بلند مدت بازنشستگان لشگری | تور کربلا با تخفیف ویژه | تور کربلا با خدمات کامل | تور کربلا با قطار | تور کربلا با قطار از مشهد | تور کربلا با ویزای رایگان | تور کربلا برای بازنشستگان کشوری | تور کربلا رفت و برگشت هوایی | تور کربلا ریلی | تور کربلا ریلی از مشهد | تور کربلا زمینی | تور کربلا زمینی از مشهد | تور کربلا زمینی قیمت | تور کربلا عاشورا و تاسوعا | تور کربلا قیمت | تور کربلا هوائی | تور کربلا هوایی | تور کربلا هوایی قیمت | تور کربلا ویژه اربعین | تور کربلا ویژه بازنشستگان کشوری | تور کربلا ویژه تاسوعا و عاشورا | تور کربلا ویژه زمستان | تور کربلا ویژه عاشورا و تاسوعا | تور کربلا ویژه محرم | تور کربلا یک سر هوایی | ثبت نام تور کربلا | ثبت نام کاروان عتبات | خدمات تور کربلا | زیارت کربلا | عتبات | عتبات با ویزای رایگان | قیمت تور کربلا | قیمت تور کربلا زمینی | قیمت تور کربلا هوایی | قیمت تور کربلا یک سر هوایی | مجری تور کربلا | مجری تور کربلا از مشهد | مجری تورهای عتبات | وام عتبات | پرواز کربلا | کاروان عتبات | کاروان عتبات از مشهد | کاروان عتبات با تخفیف ویژه | کاروان کربلا | کربلا | کربلا از مشهد | کربلا با قطار از مشهد | کربلا زمینی | کربلا زمینی از مشهد | کربلا هوایی از مشهد | کربلای معلی

تورها مرتبط