عتبات بهمن و اسفند ماه (هوایی- قطار -اتوبوس)

بازدید : 2581   |      


دسته بندی : تورهای زیارتی

7شب اقامت در عراق
لیست دارای تاریخ و هتل در توضیحات
اتوبوس
قطار
پرواز تا آبادان
پرواز به نجف


روز

تاریخ اعزام

نوع

هزینه

هتل نجف

هتل کربلا

هتل کاظمین

یکشنبه

01/11/23

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

یکشنبه

01/11/23

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

140,088,274

ام القري(2ب)

برج رياحين(2ب)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/11/23

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/11/23

2الف هوایی نجف سپهران/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

150,523,959

زمزم(2الف)

کورال کربلا(2الف)

خفاجي(2الف)

یکشنبه

01/11/23

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

ﺳﻪشنبه

01/11/25

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

ﺳﻪشنبه

01/11/25

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

چهارشنبه

01/11/26

2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

88,586,874

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

چهارشنبه

01/11/26

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

چهارشنبه

01/11/26

2ب مهران 7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

88,586,874

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

چهارشنبه

01/11/26

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

پنجشنبه

01/11/27

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

140,088,274

ام القري(2ب)

برج رياحين(2ب)

سراج المنير(2ب)

پنجشنبه

01/11/27

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

پنجشنبه

01/11/27

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

جمعه

01/11/28

2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

103,598,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

شنبه

01/11/29

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

یکشنبه

01/11/30

2ب شلمچه 7شب(هوایی تا آبادان)//3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

98,498,526

الرقیم(2ج)

ضیوف الرحیم(2ب)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/11/30

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

یکشنبه

01/11/30

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

یکشنبه

01/11/30

مهران 6شب ارزان قیمت/3کربلا-3نجف-کاظمین/سامرا عبوری

60,572,874

ضیوف امام السیاحی ۱(3ب)

بلدالامين(3ج)

 

یکشنبه

01/11/30

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

یکشنبه

01/11/30

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

ﺳﻪشنبه

01/12/02

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

چهارشنبه

01/12/03

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

چهارشنبه

01/12/03

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

چهارشنبه

01/12/03

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

پنجشنبه

01/12/04

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

شنبه

01/12/06

مهران 6شب ارزان قیمت/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

60,152,845

سفينه الحسين(3الف)

زياره(3الف)

 

یکشنبه

01/12/07

هوایی نجف ایران ایر تور ارزان قیمت/6شب/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

116,839,074

قصرالفهد(3ج)

آفاق کربلا(3الف)

 

یکشنبه

01/12/07

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/12/07

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

یکشنبه

01/12/07

2الف هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

150,523,959

زمزم(2الف)

کورال کربلا(2الف)

خفاجي(2الف)

یکشنبه

01/12/07

2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

99,158,526

رقيم(2ج)

ضیوف الرحیم(2ب)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/12/07

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

یکشنبه

01/12/07

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

ﺳﻪشنبه

01/12/09

2الف ب هوایی نجف تابان/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

147,545,988

ام القري(2ب)

ابراج الشرق(2الف)

قرطاج(جنه الباقر)(2ب)

چهارشنبه

01/12/10

هوایی نجف ایران ایر تور ارزان قیمت/6شب/3نجف-3کربلا-کاظمین/سامرا عبوری

116,839,074

قصرالفهد(3ج)

آفاق کربلا(3الف)

 

چهارشنبه

01/12/10

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

چهارشنبه

01/12/10

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

چهارشنبه

01/12/10

2الف هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

150,523,959

زمزم(2الف)

کورال کربلا(2الف)

خفاجي(2الف)

پنجشنبه

01/12/11

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

یکشنبه

01/12/14

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

یکشنبه

01/12/14

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

یکشنبه

01/12/14

2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

99,158,526

رقيم(2ج)

ضیوف الرحیم(2ب)

سراج المنير(2ب)

چهارشنبه

01/12/17

2الف ب هوایی نجف تابان/3نجف-3کربلا-1کاظمین/سامرا

146,972,604

الماس(2ب)

جواهر(2الف)

سراج المنير(2ب)

چهارشنبه

01/12/17

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

پنجشنبه

01/12/18

2ب هوایی نجف ایران ایرتور/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

146,024,274

ضيوف الامام السیاحی 2(2ج)

کربلا الدولي(2الف)

فضوه الشيخ(2ب)

یکشنبه

01/12/21

2ب ج هوایی نجف تابان/7شب/3نجف-1کاظمین/سامرا-3کربلا

142,485,274

زینه الارض(2ج)

عشتار کربلا(2ب)

قصر راوند(3الف)

یکشنبه

01/12/21

2الف هوایی نجف سپهران/7شب/3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

150,523,959

زمزم(2الف)

کورال کربلا(2الف)

خفاجي(2الف)

یکشنبه

01/12/21

2ب شلمچه 7شب (هوایی تا آبادان)//3کربلا-1کاظمین/سامرا-3نجف

99,158,526

رقيم(2ج)

ضیوف الرحیم(2ب)

سراج المنير(2ب)

تورها مرتبط