شرایط اخذ ویزا از سفارت ژاپن

شنبه 19 اسفند 1396
11511

اخذ ویزا ژاپن

مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن :

 مرحله اول  : 1 چک نمودن مدارک خود جهت واجد شرایط بودن اخذ ژاپن با کارشناسان فروش تورهای خارجی در شرکت

2 تکمیل فرم تقاضای شرکت در سفر ( در وب سایت موجود می باشد )

3 ارسال فرم تقاضای شرکت درسفر توسط ایمیل یا مراجعه حضوری به شرکت

تبصره : تا زمان دریافت مدارک و بررسی حائز شرایط بودن و همچنین واریز وجه ریالی مبلغ تور بدیهیست مراحل ثبت نام شما بصورت رزرو اولیه خواهد بود

 مرحله دوم : تکمیل مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام تورهای خارجی بر طبق چک لیست سفارت مربوطه

 1 مدارک بانکی و مالی

برای حساب های کوتاه مدت جاری :

 برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت سه ماه آخر

برای حساب های بلند مدت : حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 40 میلیون تومان باشد بدیهیست در صورت سفر خانواده سه نفر حساب سرپرست خانواده می بایست 120 میلیون تومان موجودی داشته باشد.

 نکته : می بایست میزان درآمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

سایر مدارک : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته چهار قطعه عکس 4.5 * 4.5 ( جدید- رنگی – تمام رخ با زمینه روشن که 80 % عکس دربرگیرنده یکی از والدین الزامی میباشد ( ترجمه به زبان انگلیسی با تایید وزارت دادگستری و امور خارجه )

2 مدارک شغلی :

برای دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل

اعضای هئیت علمی دانشگاه ها : اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار

برای دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل

برای صاحبان شرکت های خصوصی ( مدیر عامل – رئیس هئیت مدیره – نائب رئیس هئیت مدیره – عضو هئیت مدیره و........ ) : اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت و سابقه کار و مشخصات فردی ( نام و شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار و میزان حقوق همراه با مهر و امضاء روی سربرگ شرکت

برای کارمندان شرکت های خصوصی : گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت سابقه کار مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی کامل – شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق ، تاریخ شروع و اتمام مرخصی + لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی ( ارائه سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی الزامیست)

برای کارمندان بخش دولتی : آخرین حکم کارگزینی + آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغا به کار

برای بازنشستگان : آخرین حکم بازنشستگی + آخرین فیش حقوقی

برای کسبه : اصل جواز کسب / اصل کارت بازرگانی

برای پزشکان : اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی

برای مهندسان : اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال در شرکت ، مدارک مربوطه به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد )

برای ساختمان سازان : اصل گواهی ساختمان / اصل قراردادهای کاری / پایان کار ساختمان

برای وکلا : اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت

نکته : برای کسانی که منبع درآمدشان از طریق مختلف تامین میگردد ارائه مدرک جهت اعلام منبع درآمدشان الزامی می باشد مانند ارائه اجاره نامه و یا داشتن سپرده بلند مدت و حسابی که سود سپرده بلند مدت ایشان به آن واریز میگردد حداقل زمان افتتاح حساب بلند مدت می بایست 3 ماه قبل از تاریخ سفر مسافر باشد.

 نکته : ارائه کپیاز تمام مدارک در اندازه آچار به همراه اصل هنگام ثبت نام الزامی می باشد( در صورت عدم وجود کلیه مدارک هنگام ثبت نام مسافر موظف به تکمیل خود حداکثر تا دو روز پس از تاریخ ثبت نام میباشد)

 سفارت ژاپن : ترجمه رسمی به زبان انگلیسی  همراه با مهر مترجم صادره در 6 ماه اخیر و تاییدیه وزارت دادگستری ( هزینه ی ترجمه به عهده مسافر می باشد )

نظر بدهید