عمره مفرده

بازدید : 500   |      قیمت: 44,000,000 تومان

دسته بندی : تورهای زیارتی

فراخوان از اولویت‌های ۱ الی ۴۰۰ جهت ثبت نام در کاروانهای ۲۹ آذرماه الی ۶ دیماه ۱۴۰۲ خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت خراسان رضوی با عنایت به ضیق وقت جهت تکمیل ۷ کاروان اختصاصی تا ۶ دیماه استان ، اولویت های ۱ الی ۴۰۰ فقط برای این کاروان ها مجاز به ثبت نام هستند که می‌توانند جهت ثبت نام از طریق سایت عمره و یا مراجعه به دفاتر زیارتی نسبت به ثبت نام در این کاروانها اقدام نمایند.

بدیهی است داشتن گذرنامه دارای اعتبار حداقل ۷ ماه برای این کاروانها الزامی است و برای کاروانهای ۶ دیماه به بعد محدودیت ثبت نام برای اولویت های بالای ۱۵۰ در سامانه کماکان وجود خواهد داشت .
متقاضیان میبایست طی روزهای پنج شنبه و جمعه نسبت به ثبت نام در کاروانهای تا ۶ دیماه اقدام نمایند .
لازم بذکر است دفاتر خدمات زیارتی استان در روزهای مذکور باز و ارائه خدمات به زائرین محترم را خواهند داشت و طی هماهنگی بعمل آمده شعب منتخب بانک ملی و ملت نیز در این ایام فعال خواهند بود


فراخوان از اولویت‌های ۱ الی ۴۰۰ جهت ثبت نام در کاروانهای ۲۹ آذرماه الی ۶ دیماه ۱۴۰۲ خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی حج و زیارت خراسان رضوی با عنایت به ضیق وقت جهت تکمیل ۷ کاروان اختصاصی تا ۶ دیماه استان ، اولویت های ۱ الی ۴۰۰ فقط برای این کاروان ها مجاز به ثبت نام هستند که می‌توانند جهت ثبت نام از طریق سایت عمره و یا مراجعه به دفاتر زیارتی نسبت به ثبت نام در این کاروانها اقدام نمایند.

بدیهی است داشتن گذرنامه دارای اعتبار حداقل ۷ ماه برای این کاروانها الزامی است و برای کاروانهای ۶ دیماه به بعد محدودیت ثبت نام برای اولویت های بالای ۱۵۰ در سامانه کماکان وجود خواهد داشت .
متقاضیان میبایست طی روزهای پنج شنبه و جمعه نسبت به ثبت نام در کاروانهای تا ۶ دیماه اقدام نمایند .
لازم بذکر است دفاتر خدمات زیارتی استان در روزهای مذکور باز و ارائه خدمات به زائرین محترم را خواهند داشت و طی هماهنگی بعمل آمده شعب منتخب بانک ملی و ملت نیز در این ایام فعال خواهند بود

تورها مرتبط